H εταιρεία μας έχει εμπιστοσύνη στον πελάτη και η επιτυχία των υποθέσεων του είναι η καλύτερη της ανταμοιβή. Kαλώς ήλθατε.


ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Εξασφαλίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και εχεμύθειας με τους πελάτες μας.

Read More

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Υπεύθυνα και με απόλυτη συνέπεια αντιμετωπίζουμε την κάθε προσωπική υπόθεση των πελατών μας.

Read More

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Ο ακριβής και ο συντονισμένος σχεδιασμός, είναι μέρος της στρατηγικής για την επιτυχία.

Read More

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Η εξιδεικευμένη ομάδα των δικηγόρων μας είναι συντονισμένη προς την θετική έκβαση κάθε υπόθεσης που αναλαμβάνουμε.

Read More

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες
νομικές υπηρεσίες


Η εταιρεία A. Γ. ΜΑΚΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ για τρεις δεκαετίας διαχειρίζεται με απόλυτη επιτυχία νομικές υποθέσεις και με την έμπειρη ομάδα, δικηγόρων που διαθέτουμε, είμαστε σε θέση - με ακριβείς και συντονισμένες κινήσεις - να επιλύσουμε οποιαδήποτε δικαστική διαφορά προς όφελος των πελατών μας.- ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΑΚΡΗΣ

EΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του αστικού δικαίου.

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν τόσο στη σύσταση εταιρειών, όσο και στην κατοχύρωση εμπορικών ημεδαπών, διεθνών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες σε επίπεδο συμβουλευτικής καθώς και δικαστηριακής επίλυσης των διαφορών που άπτονται του δικαίου των αξιογράφων, του πτωχευτικού δικαίου, του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και του τραπεζικού και χρηματιστηριακού δικαίου.

Η πολυετής ενασχόλησή μας με τον ποινικό δίκαιο, μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε κάθε είδους ποινικές υποθέσεις, παρέχοντας ολοκληρωμένη και με αίσθημα ευθύνης υπεράσπιση σε κάθε περίπτωση εγκλήματος, πταίσματος, πλημμελήματος ή κακουργήματος, που προβλέπεται και τιμωρείται είτε από τον Ποινικό Κώδικα.

Παροχή υπηρεσιών στον τομέα της φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων κάθε μορφής ,με έμφαση σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, φορολόγηση ΦΠΑ, φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου και ιδίως στην παροχή στρατηγικών συμβουλών και λύσεων επί φορολογικών θεμάτων που αφορούν σε μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, ανάπτυξη εταιρικών δομών, χρηματοοικονομικά προγράμματα, επενδύσεις και επιχορηγούμενα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα, σχέδια εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας.

Η εταιρεία μας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και άριστη κατάρτιση στο πεδίο του Δικαίου της Αστικής Αφερεγγυότητας (νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά), αναλαμβάνοντας την ταχεία και αποτελεσματική εκπροσώπηση και καθοδήγηση των εντολέων από το στάδιο της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού μέχρι την ενώπιον του Ειρηνοδικείου διαδικασία για την Δικαστική διευθέτηση των οφειλών

Κατάρτιση εργατικών συμβάσεων και κανονισμών εργασίας επιχειρήσεων, επίλυση εργατικών διαφορών δικαστικά ή με διαιτησία, παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση συλλογικών εργατικών δράσεων.

Υποστήριξη ιδιωτών πελατών, ΟΤΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διαφορές που προκύπτουν από την χορήγηση ενισχύσεων (Π.Ε.Π., Τ.Ε.Π. Γ’ Κ.Π.Σ). Προετοιμασία και έκδοση προκηρύξεων διαγωνισμών επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση έργου, μελέτης ή την παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτούμενων από κρατικά ή κοινοτικά κονδύλια.

Στο αντικείμενο ενασχόλησης της δικηγορικής μας εταιρείας περιλαμβάνονται ζητήματα και διαφορές που αφορούν το Διοικητικό δίκαιο όπως φορολογικές διαφορές, ζητήματα Υπαλληλικού δικαίου, υποθέσεις ενώπιον Πειθαρχικών και Υπηρεσιακών Συμβουλίων καθώς και υποθέσεις Αστικής Ευθύνης του Δημοσίου.

Δημόσιες συμβάσεις και ιδίως δημόσια έργα, συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, δημόσιες προμήθειες, ιδιωτικοποιήσεις επιχειρήσεων, κρατικές ενισχύσεις και δημόσιες επενδύσεις, νομική υποστήριξη για υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων (Π.Ε.Π., Τ.Ε.Π. Γ’ Κ.Π.Σ).

Περιβαλλοντικό δίκαιο, ιδίως νομική υποστήριξη σε θέματα χωροθέτησης και περιβαλλοντικής εναρμόνισης σε βιομηχανίες, κατασκευαστικά έργα και αναπτυξιακά προγράμματα ακίνητης περιουσίας.

Δίκαιο αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, με έμφαση στις προσκυρώσεις, πράξεις εφαρμογής, πράξεις αναλογισμού, καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης και αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης, πολεοδομικό δίκαιο με έμφαση στην ρυμοτομία και χωροταξία.

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΑΣ

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

  • AGM LAW
   ΣΚΥΛΙΤΣΗ 3
   11473 Αθήνα
   Αττική

  • T: 2105225451, 2105225651, 2285027550
  • Fax: 2105225577
  • E-mail: agm@agmlaw.eu

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  • AGM LAW
   Χώρα Νάξου
   84300 Νάξος
   Κυκλάδες

  • Τ: 2285027550
  • Fax: 2105225577
  • E-mail: agm@agmlaw.eu